31.01.2014.

Tranziciona pravda

Tranziciona pravda je nova knjiga u izdanju Fabrike knjiga. Asocijacije na ono šta je ilustrovano na korici se kod Dejana Ilića i mene razlikuju, ali suština je ista, tema je pogođena.

Iz beleške o knjizi:
Na kraju prošlog i na početku novog veka, društva širom sveta zba­cila su jaram autoritarne vladavine i započela izgradnju de­mo­kra­tije. Kad god se događaju takve radikalne promene jav­lja se sledeće pitanje: da li društva treba da kazne svoje sta­re režime ili da se rukovode krilaticom „šta je bilo, bilo je“? U ovoj knjizi to pitanje postavlja se drugačije nego ranije, čime se menja sama osnova tekuće debate o tranzicionoj pravdi.
Ruti Teitel koristi interdisciplinarni pristup u pre­is­pi­tivanju načina na koje društvo treba da odgovori na zlu vla­davinu. Iako se protivi raširenom shvatanju u prilog kaž­nja­vanju, Teitel smatra da pravo ipak ima bitnu ulogu u pe­riodima radikalnih promena. U komparativnom i istorijskom pre­gledu ona daje upečatljivu analizu ustavnih, legislativnih i ad­mi­ni­strativnih odgovora na nepravdu u vremenima političkih pre­vi­ranja i neposredno posle njih. Autorka predlaže nov, izrazito po­li­tizovan normativni koncept pravde koji nagoveštava us­postavljanje vladavine prava, a ti nagoveštaji postaju simboli li­beralne tranzicije.27.08.2013.

Rečite reči

Dan pre nego što ćemo krenuti na more, pozvala me je autorka knjige Rečite reči, Jasna Vlajić Popović i ovako rekla: Knjigom nisam zadovoljna negó prezadovoljna!
Zaista je divno kada se neko tako obraduje onim što ste uradili. Naravno na knjizi, u izdanju Zavoda za udžbenike, nisam radila sama.

Knjigu Rečite reči počeli smo da radimo krajem prošle godine. Dobila sam tekst, pročitala ga, a onda su stigle i ilustracije Branislava Nikolića. Njegov zadatak je bio da svaku ilustraciju tipografski ilustruje. Zaista zanimljiv zadatak na kojem sam mu pozavidela. Moj je bio da napravim dizajn za knjigu koja se bavi rečima i njihovim objašnjenjima, da je učinim dinamičnom i zanimljivom. Pošto su ilustracije bile slova, a knjiga je već i sama puna slova, odlučila sam da je razigram linijama, takođe tipografskim, koje bi na neki poluapstraktan način takođe imitirale reč o kojoj je tekst.
Istina, ono što meni liči na nešto nije ličilo svima. Najbolje je doživela i razumela moje interpretacije likovna urednica Tijana Rančić, ali na kraju sklopismo knjigu kojom su svi zadovoljni.

Evo i nekih delova knjige.31.07.2013.

Latino fontovi

Nedavno je, tokom meseca maja i juna, u Institutu Servantes u Beogradu, održana izložba Latino fontovi. U pitanju je putujuća izložba petog bijenala latinoameričke tipografije. Izložba veoma zanimljiva, koja je divno ukrasila deo naše glavne ulice. Radovi tipografa su inspirativni, duhoviti, maštoviti… a pre svega vrlo vešti i profesionalno izvedeni. Tipografija je čista, jasna i savremena.
Utoliko mi je čast još veća što su me organizatori izložbe pitali da u katalogu obajve moj tekst iz knjige Svakodnevna tipografija, u izdanju Tipometra, pod nazivom Tipografija dizajna. Lepo izgleda tekst na španskom, u tako divnom tipografskom društvu.

Pogledajte više o izložbi na sajtu Tipometra.